BİG BAG baskısı

BİG BAG çeşitli baskı teknikleriyle basılabilir. Flekso baskıyı kullanırız , yani baskının doğrudan flekso plakadan, materyalin klişesinden aktarılır. Bu baskı tekniği, ambalajlama materyali baskılarında sıklıkla kullanılır.

FIBC'yi üç renge kadar yazdırabiliriz ve üçten fazla renge ihtiyacınız olması durumunda aynı materyal birkaç kez çıkabilir .

  • Maksimum baskı genişliği 1000 mm,
  • Maksimum baskı uzunluğu 1900 mm,
  • Basılabilir bir toplu torbanın maksimum yüksekliği 2100 mm'dir.
big bag üzerine basılan resim genellikle aşağıdakilerden birini veya birkaçını gösterir:
  • şirket logosu ve adı,
  • büyük poşetlerde saklanan malzemenin adı,
  • tehlikeli maddeler uyarı levhası,
  • BİG BAG doğru kullanım talimatları,
  • büyük torba uygun bertaraf ve saklama tabelası,
  • BİG BAGda saklanan malzemelerin doğru şekilde geri dönüşümü için bir işaret veya
  • FIBC uygun geri dönüşüm işareti.

Çöp torbaları basmak için kullanılan renkler alkol esaslı olup basılacak malzemeye çok iyi yapışır. Renkler Pantone renk sisteminden seçilebilir .